โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

รายละเอียดแบบพิมพ์เลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น

รหัสสินค้า รายชือ ราคา / หน่วย กล่องละ หมายเหตุ  
60-10-04

แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน
(ไม่มีเส้น 11"x15" = 1 ชั้น)

820 2,000 แผ่น ใช้พิมพ์ทะเบียนราษฎร์  
60-10-08

ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน
(มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น)

630 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 22 รายชื่อ  
64-10-01

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1)
(ก๊อปปี้ในตัว 9"x11" = 4 ชั้น)

952 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-10-02

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5)
(ก๊อปปี้ในตัว 11"x11" = 3 ชั้น)

980 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-10-03

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย (สถ./ผถ.1/5)
(ก๊อปปี้ในตัว 11"x11" = 3 ชั้น)

950 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-10-04

หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6)
(9"x11" = 1 ชั้น)

720 2,000 แผ่น 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-10-05

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9)
(15"x11" = 4 ชั้น)

1,165 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-10-06

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย)
(15"x11" = 4 ชั้น)

1,050 300 ชุด 1 แผ่นพิมพ์ได้ 20-22 รายชื่อ  
64-อจ-001

บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)

25 เล่ม -  
64-อจ-002

บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)

25 เล่ม -  
64-อจ-101

บัตรตัวอย่าง นายก อบจ. (A5)

20 เล่ม -  
64-อจ-102

บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ. (A5)

20 เล่ม -  
64-อจ-103

บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ. (A4)

25 เล่ม -  
64-อจ-201

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)

8 แผ่น -  
64-อจ-202

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)

10 แผ่น -  
สถ-ผถ-64

แบบขีดคะแนน

12 แผ่น -  
ก64-10-002

สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง

20 เล่ม -
สั่งซื้อแบบพิมพ์กลุ่มเลือกตั้ง