โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล
ที่ตั้ง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง
55/1 หมู่ 11 ต.บึงทองหลาง
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ปิดทำการ : ทุกวันหยุดราชการ
โทรศัพท์
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ติดต่อ โทร : 0-2012-4170-80
0-2012-4182-3
อีเมล์
สอบถามข้อมูลทั่วไป : info@tdvpprint.com
เสนอแนะข้อคิดเห็น : เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
Socialโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญในทุกการติดต่อของลูกค้า “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า” จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานให้บริการด้านข้อมูล รวมทั้งรับฟังเสียงของลูกค้าเสมือนหนึ่งการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเปิดให้บริการทุกวัน จ-ศ 8.00-17.00น. ซึ่งมีการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร

บริการข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายแบบพิมพ์ และหลังการจำหน่าย ให้ความรู้และแนะนำข้อมูลแบบพิมพ์ สั่งซื้อ สั่งจ้างทำตามแบบ ทวงถาม จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญโดยเฉพาะ รับฟังข้อแนะนำของลูกค้าเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมถึงให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งแบบพิมพ์ ในกรณีลูกค้าไม่สะดวกมารับแบบพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ฯ จะแนะนำการให้บริการเบื้องต้นกับลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานเจ้าหน้าที่จัดส่งแบบพิมพ์ไปยังสถานที่ต่างๆ เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์*


 ศูนย์บริการลูกค้า


โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

กด 0 


 0-2012-4170 ถึง 80

 งานจำหน่าย


สั่งแบบพิมพ์ / ทวงถามสินค้า / จัดส่งต่อ #2202,#2216,#2214 


 0-2156-9646 ถึง 49  086-3253414  081-3582606

 งานรับงานฯ


สั่งทำ / จ้างทำ / จ้างทำตามแบบต่อ #2210,#2215 


 0-2156-9650 ถึง 51  086-3253416 089-2060890

 งานเร่งรัดหนี้สินฯ


ค้างชำระค่าแบบพิมพ์ 


 0-2156-9652  081-3582603  086-3253413

 งานการเงิน


• ชำระเงิน / เช็คต่อ #1210 


 0-2156-9856  086-3253417