โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงพิมพ์ฯ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง รับงานประเภทไหนบ้าง ?
โรงพิมพ์ของเรารับงานที่พิมพ์บนแผ่นกระดาษเป็นหลัก การพิมพ์จะใช้วิธีพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสำหรับงานบริมาณมาก หากบริมาณน้อยจะใช้วิธีพิมพ์ระบบดิจิตัล ซึ่งอาจเป็นระบบอินดิโก เลเซอร์พริ้นท์ หรือระบบอิ้งค์เจ็ท แล้วแต่ความเหมาะสมของงาน โรงพิมพ์ของเราจะเน้นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ งานพิมพ์บางส่วนที่โรงพิมพ์ของเราพิมพ์อยู่เกี่ยวกับสินค้าที่มีราคา เช่น กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอางค์ ฯลฯ สิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของเราสามารถรับได้ มีอาทิ เช่น บัตรเลือกตั้งฯ เอกสารทางราชการทุกชนิด แบบฟอร์ม แผ่นพับ/ใบปลิว โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก หนังสือ/วารสาร โปสเตอร์ ปฏิทิน การ์ดต่าง ๆ เอกสารและแบบฟอร์มสำนักงาน ฉลาก กล่อง ฯลฯ
งานจำนวนน้อย ๆ รับพิมพ์หรือไม่?
โรงพิมพ์ของเรายินดีรับงานพิมพ์ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก งานที่เราทำมีจำนวนตั้งแต่ 200 ชิ้น
จนถึงหลัก 100,000 ชิ้น หากท่านมีความต้องการสิ่งพิมพ์ใด
เพียงท่านส่งรายละเอียดของงาน หรือตัวอย่างงานพร้อมจำนวนที่ต้องการ เราจะจัดหาวิธีการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับงาน แล้วคำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอให้ท่านตัดสินใจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริการและคุณภาพงานพิมพ์

คุณภาพของงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์ทั้งหมดใช่หรือไม่ ?
งานพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมต้นฉบับที่ดี ขั้นตอนต่อไปทุกขั้นตอนจนจบขบวนการต้องดีด้วยจึงจะได้ชิ้นงานพิมพ์ที่ดี หากการจัดทำต้นฉบับไม่ดีพอ เช่น ภาพไม่คมชัดพอ สีสันไม่ดีหรือความละเอียดไม่พอ งานพิมพ์ที่ออกมาก็ย่อมไม่ได้คุณภาพที่ดีพอด้วย ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของโรงพิมพ์ในด้านคุณภาพของงานพิมพ์ก็คือ เริ่มจากขั้นตอนแรกที่ลูกค้าส่งมอบให้โรงพิมพ์ดูแล เช่น ส่งวัตถุดิบให้โรงพิมพ์จัดทำต้นฉบับ หรือส่งมอบ file งาน หรือส่งมอบเพลทให้โรงพิมพ์ การประเมินคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเหล่านี้
กรณีลูกค้าส่งต้นฉบับมาให้เป็นไฟล์งานสำเร็จ จะต้องทำในโปรแกรมอะไรบ้าง ?
ลูกค้าสามารถทำในโปรแกรมได้หลายโปรแกรม เช่น Illustrator, Photoshop, Indesign, Pagemaker หรือแม้แต่ MS Word แต่ file งานที่นิยมและสะดวกในการทำงานสำหรับโรงพิมพ์คือ file ที่มาจาก Illustrator, Indesign และ ในรูปของ pdf format
มีวิธีส่ง FILE งานอย่างไรบ้าง ?
ลูกค้าสามารถส่ง file งานผ่านทาง email มายัง email address ของโรงพิมพ์ฯ หรือส่งทาง EMS หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์ฯไปรับก็ได้
ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เมื่อรับต้นฉบับจากลูกค้ามีอะไรบ้าง ?
ปัญหาที่พบบ่อยๆ เมื่อลูกค้าส่ง ต้นฉบับมา คือ font ไม่ครบ font โดด สละลอย รูปไม่คมชัด รูปที่ออกมา linkไม่ตรงกับรูปที่ควรเป็น ปัญหาเรื่อง font แก้ไขได้โดยการให้ใช้คำสั่ง Out line ใน Illustrator เรื่องสละลอยสามารถแก้ได้โดยใช้โปรแกรม ก.ไก่ เรื่องภาพไม่คมชัดแก้ได้โดยหารูปที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามาแทนที่ หากหาไม่ได้ก็ต้องอนุโลมใช้ไป ส่วนเรื่อง link รูปไม่ตรง แก้ได้โดยฝังรูปเข้าไปใน file แทนการ link ซึ่งอาจมีปัญหาตามมาคือขนาดของ file จะใหญ่ขึ้นมาก