โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในรูปแบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา"

Lights

Lights

Lights

Lights

ขอเชิญประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และแจ้งภัยพิบัติ

วันที่ 5 ก.พ. 2562


หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในรูปแบบแอปพลิเคชัน "ประชาชนจิตอาสา" เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารการนัดรวมพลจิตอาสา แจ้งภัยพิบัติในรูปแบบการระบุตำแหน่ง GPS โดยประชาชนและสมาชิกจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยพิมพ์คำว่า "ประชาชนจิตอาสา" ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม :  สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สามารถโหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
โดยพิมพ์ว่า “ประชาชนจิตอาสา” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://apps.royaloffice.th/ ดาวโหลด ที่นี่ เพื่อแสกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)


ที่มา:  ที่มา sports.ch7.com
ที่มา:  ที่มา Matichon Online
6 ก.พ. 2562 / 10:10:41 น.