โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ครม.ยกเครื่องระบบราชการ ใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนสำเนา


เมื่อวันที่ 2 ม.ค.  ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการปรับปรุงระเบียบ ระบบราชการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)เสนอ  เพื่อให้ครม.พิจารณาเห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าทำเนียมอนุมัติ  อนุญาตของทางราชการ  ซึ่งปัจจุบันนี้มีใบอนุญาต 2,115 ใบอนุญาตที่ประชาชนต้องขอ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวจะมีประมาณ 466 ใบที่จะมีการเก็บค่าทำเนียมในราคาที่ถูกมากไม่เกิน 100 บาท

ทั้งนี้ ก.พ.ร.เห็นว่าในเมื่อเราก้าวเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการและผลักดันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายบางตัวอาจไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว เพราะมีการใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นหรือบางเรื่องการเก็บค่าทำเนียมเป็นต้นทุนกับภาครัฐ  ซึ่งวันนี้เป็นต้นไปประชาชน ไปขอข้อมูลหรือรับบริการจากส่วนราชการ ไม่ต้องมีสำเนาเอกสาร ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็เพียงพอถือเป็นผลงานของระบบปฏิรูปราชการ  

ฉะนั้นจึงเสนอมาว่าอะไรที่จะเป็นการยกระดับการทำงานของส่วนราชการทางก.พ.ร.จึงเสนอแนวทางหลายประเด็น คือ การขอใบคำขอและใบแทน ถ้าเป็นกรณีการจัดเก็บต้นทุนการดำเนินการมากกว่ารายได้ของการจัดเก็บ ทาง ก.พ.ร.จึงเสนอให้พิจารณายกเลิก เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงานของรัฐ

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องของใบอนุญาตก็เช่นเดียวกัน ถ้าต้นทุนในการดำเนินการมากกว่าการจัดเก็บก็เสนอให้พิจารณายกเลิกเช่นกัน หรือทบทวนขั้นตอนการให้บริการ ในส่วนใบอนุญาตถ้าเป็นประเภทขอใบอนุญาตก็ให้เป็นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับใบอนุมัติ การรับรองการจดทะเบียน การรับแจ้งและการตรวจสอบ

ส่วนเรื่องใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรม เช่น ขออนุญาตสุรา ยาสูบ การพนัน ตรงนี้ไม่ยกเลิกจะต้องมีการเก็บเหมือนเดิมเพราะเป็นแหล่งรายได้ และถือว่าเป็นกิจการที่จะต้องควบคุม   เพราะฉะนั้นขอเสนอให้ส่วนราชการไปพิจารณาว่าอะไรที่ยกเลิกการเก็บได้ก็ให้กับมานำเสนอครม.ทราบภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ นายกฯกำชับในเรื่องนี้ เพราะถ้าเรายกระดับและยกเครื่องระบบราชการได้ทั้งหมดก็จะเป็นผลดีและง่ายต่อการทำธุรกิจในประเทศไทย....

เครดิตอ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/749913
30 ม.ค. 2563 / 10:46:57 น.