โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ประกาศ! หยุดทำการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 2562แจ้งวันหยุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

       ทางโรงพิมพ์ฯ จะหยุดทำการ 1 วัน 
         • วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

       ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ได้ตามปกติ

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                       www.tdvpprint.com
26 เม.ย. 2562 / 14:05:52 น.