โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ประกาศ! หยุดทำการ 2 วัน ในวันที่ 16-17 ก.ค. 2562แจ้งวันหยุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

       ทางโรงพิมพ์ฯ จะหยุดทำการ 2 วัน 
         • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
         • วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา

       ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางระบบออนไลน์ ได้ตามปกติ

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                       www.tdvpprint.com
10 ก.ค. 2562 / 13:21:58 น.