โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ผอ.รพ.อส นายกองเอก ศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ปฎิบัติภารกิจเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1

Lights
Lights
 
Nature
 
Fjords
 
Lights
 
Lights
 
Lights
 

เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1


ว่าที่นายกองเอกศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค.61 - 2 พ.ย.61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป จ.ยะลา

26 ต.ค. 2561 / 11:18:32 น.