โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

แจ้งวันหยุดสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562


โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

เรื่อง แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลวันสงกรานต์   
เรียน ลูกค้าสมาชิก   

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ประกาศแจ้งวันหยุด เทศกาลวันสงกรานต์

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน
และเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 
โรงพิมพ์ฯ กำหนดข้อปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า ดังนี้
- ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ หรือมารับสินค้าเองได้ที่โรงพิมพ์ฯ ตามเวลาทำการ
- ทางโรงพิมพ์ฯ จะเริ่มทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ปกติในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2562 
** ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2012-4170 - 80**


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

    
9 เม.ย. 2562 / 10:01:34 น.