โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

บรรยากาศวันที่ 38 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

09 กรกฎาคม 2564

บรรยากาศวันที่ 38 ตู้ปันน้ำใจ “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย

นายศักดิ์​ฤทธิ์​ สลัก​ค​ำ​ รองอธิบดีกรมการปกครอง

นายสมชาย​ เกียรติ​ก้อง​แก้ว​ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน​ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด 19” แจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภคบริโภค พร้อมอุดหนุนอาหารพร้อมรับประทานจากร้านค้าบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทย แจกจ่ายให้แก่ ผู้ยากไร้ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายในวันนี้จากชุมชนเฟื่องทองตรอกวิสูตร ในการนี้​ กรมการปกครอง ได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกำกับดูแลแถวตามมาตรการ “D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด - 19” Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม Mask wearing สวมหน้ากาก Hand washing ล้างมือบ่อยๆ และ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ และ Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

#วันที่38

#มหาดไทยปันสุข

#ส่งต่อความห่วงใย

#สู้ภัยโควิด19

ที่มา : กรมการปกครอง fanpage


ข่าวที่เกี่ยวข้อง