โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

6 เรื่องควรรู้ เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

21 พฤษภาคม 2564

ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาฝาก เช็กเลย ต้องทำอย่างไรบ้าง
 
1 ตรวจสอบร่างกาย
• ไม่อดนอน หลับให้เพียงพอ
• เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
• ต้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วย
• สองวันก่อนฉีด และหลังงดออกกำลังกายหนัก
 
2 แจ้งแพทย์ก่อนฉีด
• โรคประจำตัว
• ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน
• การตั้งครรภ์
• ข้อมูลอื่น ๆ ที่แพทย์ควรทราบ
 
3 สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม
• ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมบัตรประชาชน
• วันเวลานัดการฉีด
• รักษามาตรการป้องกันพื้นฐานอย่างเคร่งครัดคือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง พกเจลแอลกอฮอล์
 
4 ข้อแนะนำในการฉีดวัคซีน
• วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 ซีซี
• ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก
• หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
 
5 ข้อควรระวังหากมีไข้ต้องทำอย่างไร
• ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง
 
6 ยาที่ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด
• ห้ามกินยาพวก Brufen, Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
ที่มา : กรมอนามัย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง