โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

แบบรายงานปฏิบัติงาน Work From Home รพ.อส. / ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

13 พฤษภาคม 2564

 ทางเลือกที่ดีที่สุด งานยังเดินได้ไม่สะดุด หากต้องรับมือสถาณการณ์ COVID-19 ด้วยการ Work From Home

แบบรายงานปฏิบัติงาน Work From Home รพ.อส. / ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สามารถดาวโหลดที่ .doc  .pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง