โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

Tel. 0-2012-4170-80
E-mail : info@tdvpprint.com

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ติดต่อหน่วยงาน

รหัสสินค้า . ราคา 0.00 บาท /

รายละเอียด

 
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ยุคใหม่ รวดเร็ว ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

งานสารบรรณ

• Contact Center One Stop Service
• ศูนย์ติดต่อประสานหน่วยงานภายใน
• รับส่งเอกสารราชการ


กด 0 หรือต่อ 1206
งานจำหน่าย

ต้องการติดต่อเรื่อง
สั่งซื้อ
• แบบพิมพ์ทั่วไป
• แบบพิมพ์ อปท. อบจ. อบต.
• แบบพิมพ์ เทศบาล
• ทวงถามแบบพิมพ์
• จัดส่งสินค้า

  •  โทร 02-0124170 ถึง 80
        ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205
  •  098-6636864 (แบบพิมพ์ทั่วไป)
  •  086-3253414 (แบบพิมพ์ทั่วไป)
  •  081-3582606 (แบบพิมพ์ชื่อ)
  •  โทรสาร 02-1569646 ถึง 9
  •  sale@tdvpprint.com
งานรับงานและประเมินราคา

ต้องการติดต่อเรื่อง
สั่งทำ
• สั่งทำตามแบบที่ต้องการ
• สั่งทำแบบพิมพ์พิเศษ
• การ์ด, ส.ค.ส,
• ประสานงานบัตรเลือกตั้งฯ


ต่อ 2215, 2210,
งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

ต้องการติดต่อเรื่อง
• ค้างชำระค่าแบบพิมพ์
• ตรวจสอบค้างชำระ
• ชำระหนี้ค้างจ่าย

งานการเงิน

ต้องการติดต่อเรื่อง
• ชำระเงินสด
• เช็ค, รับเช็ค, จ่ายเช็ค
• ลงรับเช็คในทะเบียน
• วางบิล


ต่อ 1210
สอบถามเส้นทางมาโรงพิมพ์ฯ ต่อ 2204

ต้องการติดต่อเรื่อง
• สอบถามเส้นทาง
• การเดินทาง

Last Updated on: