คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ 
 • ไฟล์ .ai (illustrator) ที่ create outline font และ embed images แล้ว
 • ไฟล์ .psd (photoshop) ที่มีความละเอียด (resolution) ตั้งแต่ 300 dpi/inch ขึ้นไป
 • ไฟล์ .indd (indesign) ที่ create outline font และ embed images แล้ว หรือส่งเป็นไฟล์ packages
 • ไฟล์ .pdf ที่ export เป็น pdf-x4 ที่ฝังค่า bleed มาเรียบร้อยแล้ว
 • คำตอบ
 • ขนาดงานพิมพ์ A4 : W = 210 mm. / H = 292 mm.
 • ขนาดงานพิมพ์ A5 : W = 145 mm. / H = 210 mm.
 • ขนาดงานพิมพ์ A6 : W = 100 mm. / H = 145 mm.
 • ขนาดงานพิมพ์ B5 : W = 185 mm. / H = 260 mm.
 • คำตอบ
 • ใบเสร็จทั่วไปหรือที่เขียนแล้วมีสำเนา ใช้กระดาษหนาประมาณ 40 – 60 แกรม
 • หน้าเนื้อในของหนังสือ แมกกาซีน สมุด ใช้กระดาษหนาประมาณ 70 – 80 แกรม
 • ใบปลิว แมกกาซีน หรือโปสเตอร์ ที่มีการพิมพ์สี่สี ใช้กระดาษหนาประมาณ 120 – 160 แกรม
 • ปกหนังสือ ปกแมกกาซีน กล่องสินค้า ใช้กระดาษหนาประมาณ 210 – 300 แกรม
 • คำตอบ

  ตามมาตรฐาน ISO (หลักการต้องมาก่อน อิอิ) กระดาษที่มีพื้นที่ 1 ตร.เมตร เป็นขนาด A0 เล็กลงไปอีกก็จะเป็น A1, A2, A3 แต่ที่ใช้กันมาก คือ A4 ซึ่งมีขนาดความกว้าง x ยาว 210 x 297 มม.

  หลักการมันมีอยู่ว่า

  กระดาษขนาด A0 จะมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 1 ตารางเมตร คิดให้เรียบร้อยคือ A0 มีขนาด 841 x 1,189 mm.

  A0 พับครึ่ง จะได้ A1

  A1 พับครึ่ง จะได้ A2

  A2 พับครึ่ง จะได้ A3

  A3 พับครึ่ง จะได้ A4 (210 x 297 mm.)

  A4 พับครึ่ง จะได้ A5

  A5 พับครึ่ง จะได้ A6

  ถ้ายังพับไหว ก็พับให้ถึง A10 ไปเลย จะได้ขนาด 26 x 37 mm.

  โดยขนาดของกระดาษ Size ต่างๆ มีดังนี้

  กระดาษขนาด A0 จะมีขนาดพื้นที่ 84.1 x 118.4 cm

  กระดาษขนาด A1 จะมีขนาดพื้นที่ 59.4 x 84.1 cm

  กระดาษขนาด A2 จะมีขนาดพื้นที่ 42.0 x 59.4 cm

  กระดาษขนาด A3 จะมีขนาดพื้นที่ 29.7 x 42.0 cm

  กระดาษขนาด A4 จะมีขนาดพื้นที่ 21.0 x 29.7 cm หรือคิดเป็น pixels ก็จะได้ 595 x 842 pixels

  คำตอบ ชนิดของกระดาษ
  กระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์มีอยู่หลายชนิด ที่นิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่

  1. กระดาษอาร์ต กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแน่น ผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานพิมพ์สี่สี เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ปกวารสาร ฯลฯ กระดาษชนิดนี้ราคาค่อนข้างสูง คุณภาพกระดาษก็แตกต่างกันไปแล้วแต่มาตรฐานของผู้ผลิตด้วย มีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่

 • กระดาษอาร์ตมัน เนื้อกระดาษเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง สามารถเคลือบเงาได้ดี ความหนาของกระดาษมีดังนี้ 85 แกรม,100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตด้าน เนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูหรู ความหนาของกระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม,100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม,160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า เป็นกระดาษอาร์ตที่หนาตั้งแต่ 190 แกรม, 210 แกรม, 230 แกรม, 260 แกรม 310 แกรม เหมาะสำหรับพิมพ์งานโปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ หรืองานต่างๆ ที่ต้องการความหนา
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า เป็นกระดาษอาร์ตที่มีความแกร่งกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับพิมพ์งานที่ต้องการพิมพ์แค่หน้าเดียว เช่น กล่องบรรจุสินค้าต่างๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ เป็นต้น
 • 2. กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์สี่สีก็ได้แต่ไม่มันเงาเท่ากระดาษอาร์ต สามารถเขียนได้ง่ายกว่าทั้งปากกาและดินสอ เหมาะสำหรับพิมพ์เนื้อในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ความหนากระดาษที่นิยมใช้พิมพ์หนังสืออยู่ที่ 55 แกรม, 60 แกรม, 70 แกรม, 80 แกรม, 100 แกรม, 120 แกรม

  3. กระดาษปรู๊ฟ กระดาษปรู๊ฟ มีเนื้อกระดาษหยาบ สีน้ำตาล หรือขาวหม่น ฉีกขาดง่าย ราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับพิมพ์งานจำนวนมากๆ เช่น หนังสือพิมพ์ และบิลต่างๆ

  4. กระดาษแบงค์ กระดาษแบงค์เป็นกระดาษบางๆ มักจะมีสี เช่น สีชมพู สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง นิยมใช้พิมพ์บิลต่างๆ หรือใบปลิว ความหนาประมาณ 55 แกรม, 70 แกรม, 80 แกรม

  5. กระดาษแอร์เมล์ เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม สำหรับพิมพ์บิล

  ความหนาของกระดาษ

  การวัดความหนาของกระดาษทำได้ยาก เพราะกระดาษแต่ละแผ่นบางมาก ดังนั้นแทนที่จะวัดจากความหนาโดยตรง ก็ใช้วิธีชั่งนํ้าหนักของกระดาษแทน โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า กระดาษหนาย่อมมีนํ้าหนักมากกว่ากระดาษบาง โดยพิจารณาจากน้ำหนักของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตร ในหน่วยวัดเป็น แกรม (gsm: gram per square-metre) กระดาษชนิดเดียวกัน 120 แกรมจึงหนากว่ากระดาษ 80 แกรม

  ควรเลือกใช้กระดาษกี่แกรมจึงเหมาะสม

  การเลือกความหนาของกระดาษต้องพิจารณาตามงานที่เอาไปใช้ เช่นถ้าใช้ทำปกก็ต้องใช้กระดาษหนา แต่ถ้าเป็นใบเสร็จมีหลายชั้นเมื่อเขียนแล้วต้องการให้ทะลุถึงชั้นล่าง อย่างนี้กระดาษก็ต้องบาง ตัวอย่างที่นิยมใช้ ได้แก่

 • ใบเสร็จ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องมีสำเนา นิยมใช้กระดาษประมาณ 40-50 แกรม
 • กระดาษหัวจดหมาย หน้าเนื้อในของหนังสือ นิตยสาร เนื้อในของสมุด นิยมใช้กระดาษประมาณ 70-80 แกรม
 • โบรชัวร์สี่สี หน้าสี่สีของนิตยสาร โปสเตอร์ นิยมใช้กระดาษประมาณ 120 - 160 แกรม
 • ปกหนังสือ นิตยสาร สมุด แฟ้มนำเสนองาน กล่องสินค้า นิยมใช้กระดาษประมาณ 300 แกรมขึ้นไป
 • ขนาดของกระดาษ

  การออกแบบงานโดยไม่ทราบขนาดกระดาษนั้น ทำให้ต้นทุนในการพิมพ์งานนั้นสูงขึ้น เพราะว่ากระดาษจะไม่สามารถตัดให้ลงตัวได้ และจะเป็นเศษทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย ขนาดของกระดาษในที่นี้หมายถึง กระดาษแผ่นใหญ่ ที่ตัดมาจากม้วนแล้วซึ่งมีขนาดต่างๆ ดังนี้

  กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาดคือ
 • 24 นิ้ว x 35 นิ้ว
 • 25 นิ้ว x 36 นิ้ว
 • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดคือ
 • 25 นิ้ว x 36 นิ้ว
 • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว
 • กระดาษกล่องแป้ง (หลังขาว, หลังเทา) โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ขนาดคือ
 • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว
 • 35 นิ้ว x 43 นิ้ว
 • กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว) ที่นิยมมีอยู่ 1 ขนาดคือ
 • 24 X 36 นิ้ว
 • กระดาษแบงค์สี โดยทั่วไปมีอยู่ขนาดเดียวคือ
 • 31 นิ้ว x 43 นิ้ว