โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล
Responsive image

วิธีการสั่งซื้อแบบพิมพ์ Online
และการใช้งาน

สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ซื้อกับเราได้ ไม่ต้องเดินทางมา จัดส่งถึงที่

2.
กด เลือกใส่ตะกร้า
ระบบจะทำการจัดเก็บลงตะกร้าสินค้า
3.
เมื่อเลือกครบตามจำนวนที่ท่านต้องการแล้ว กด ตะกร้าสินค้า
4.
ตรวจสอบจำนวนรายการสินค้า ทีท่านเลือก
5.
กรอกข้อมูล *ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์
6.
พิมพ์เอกสาร " *ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์"
7.
หัวหน้าส่วนราชการเซ็นต์อนุมัติ
*ลงนามใบสั่งซื้อแบบพิมพ์
พร้อมส่งใบสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
(*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)
8.
ยืนยันเอกสาร
*ส่งเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ

ยืนยันเอกสาร การสั่งซื้อ คือ
วิธีการส่ง " ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ "

ส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางการส่ง "ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์จะสมบูรณ์ *ต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการของท่านเซ็นต์อนุมัติ ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ หากไม่มีลายเซ็นต์จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและจัดส่งแบบพิมพ์

 • 1. โทรสาร (แนะนำ ท่านไม่ต้องเดินทางมา รอรับสินค้าตามที่อยู่ท่าน)
  ส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์พร้อมลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการมาที่
  โทรสาร (Fax) : 02-1569646 ถึง 9
  โทร 02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 ต่อ งานจำหน่าย
  E-mail : printer2900@hotmail.com

 • 2. ยืนด้วยตนเอง
  นำเอกสารมายืนยันด้วยตนเอง โรงพิมพ์ฯ ลำลูกกา คลอง 9
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

 
ดาวน์โหลดคู่มือสั่งซื้อ
ครบทุกเรื่องๆ แบบพิมพ์

ขั้นตอนชำระเงินและจัดส่ง
การโอนเงิน ธนาณัติ เช็ค

 

ขั้นตอน วิธีการชำระเงิน
ขั้นตอน การจัดส่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม
02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 งานจำหน่าย
086-3253414
098-6636864