ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
รหัส 12-20-07
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
รหัส 12-40-01
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

เล่มล่ะ 37.00 บาท
เลือก
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
รหัส 12-40-02
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร

เล่มล่ะ 86.00 บาท
เลือก
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
รหัส 12-40-04
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด

เล่มล่ะ 73.00 บาท
เลือก
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
รหัส 12-40-05
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ

เล่มล่ะ 49.00 บาท
เลือก
ท.ร.4 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการตาย
รหัส 12-40-06
ท.ร.4 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการตาย

เล่มล่ะ 38.00 บาท
เลือก
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
รหัส 12-40-07
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่

เล่มล่ะ 47.00 บาท
เลือก
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
รหัส 12-40-08
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

เล่มล่ะ 85.00 บาท
เลือก
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
รหัส 12-40-09
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด

เล่มล่ะ 47.00 บาท
เลือก
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
รหัส 56-30-01
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
รหัส 56-30-02
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
รหัส 56-30-03
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
รหัส 56-30-04
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
รหัส 56-30-05
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
รหัส 56-30-06
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
รหัส 56-30-07
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
รหัส 56-30-08
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
รหัส 56-30-09
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 1 สติบัตร
รหัส 56-30-10
ท.ร. 1 สติบัตร

ฉบับล่ะ 1.25 บาท
เลือก
ท.ร. 4 มรณบัตร
รหัส 56-30-11
ท.ร. 4 มรณบัตร

ฉบับล่ะ 1.25 บาท
เลือก
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
รหัส 56-30-12
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่

ฉบับล่ะ 0.60 บาท
เลือก
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
รหัส 56-30-13
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)

เล่มล่ะ 12.00 บาท
เลือก
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
รหัส 56-30-14
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )

เล่มล่ะ 12.00 บาท
เลือก
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
รหัส 56-30-15
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
รหัส 56-30-16
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
รหัส 56-30-17
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
รหัส 56-30-18
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ฉบับล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
รหัส 56-30-19
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย

เล่มล่ะ 95.00 บาท
เลือก
ท.ร. 14 อ. สำเนาทะเบียนอาคาร (ปกสีเขียว)
รหัส 56-30-21
ท.ร. 14 อ. สำเนาทะเบียนอาคาร (ปกสีเขียว)

เล่มล่ะ 11.50 บาท
เลือก
รหัส 12-40-04
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด

ราคา
เล่มละ 73.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 12-40-08
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

ราคา
เล่มละ 85.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 56-30-04
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ราคา
ฉบับละ 0.50
บาท

รายละเอียด
รหัส 56-30-05
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ราคา
ฉบับละ 0.50
บาท

รายละเอียด
รหัส 56-30-06
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก

ราคา
ฉบับละ 0.50
บาท

รายละเอียด
รหัส 56-30-10
ท.ร. 1 สติบัตร

ราคา
ฉบับละ 1.25
บาท

รายละเอียด
รหัส 56-30-11
ท.ร. 4 มรณบัตร

ราคา
ฉบับละ 1.25
บาท

รายละเอียด...
รหัส 12-40-08
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

ราคา
เล่มละ 85.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 56-30-04
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ราคา
ฉบับละ 0.50 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 56-30-05
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ราคา
ฉบับละ 0.50 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 56-30-10
ท.ร. 1 สติบัตร

ราคา
ฉบับละ 1.25 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 56-30-11
ท.ร. 4 มรณบัตร

ราคา
ฉบับละ 1.25 บาท

รายละเอียด


หมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "