โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

Services We Provide

ทุกคำถามเรามีคำตอบ ทุกความคิดเห็นคือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งของทุกภาคส่วน
ในราคายุติธรรม เรายินดีบริการ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

( ส่วนกลาง จ.ปทุมธานี )

เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00

งานจำหน่ายแบบพิมพ์

เทศบาล อปท. อบจ. อบต. ภาคการศึกษา ส่วนภูมิภาค

สั่งซื้อแบบพิมพ์ / ทวงถามสินค้า / จัดส่งแบบพิมพ์

งานรับงานและประเมินราคา

สั่งทำ, จ้างทำตามแบบ, ประเมินราคา, ขอใบเสนอราคา, สั่งทำแบบพิมพ์พิเศษ, การ์ด, ส.ค.ส, บัตรเลือกตั้งฯ

งานการเงิน

ชำระเงินสด เช็ค, รับเช็ค, จ่ายเช็ค ลงรับเช็คในทะเบียนวางบิล

งานเร่งรัดและติดตามหนี้สิน

ตรวจสอบยอดค้างชำระ ชำระหนี้ค้างจ่าย ค้างชำระค่าแบบพิมพ์