ค้นหาแบบพิมพ์

TDVPPRINT

สินค้า/แบบพิมพ์
ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)
รหัส 24-10-01
ป.14 เล็ดเยอร์ผลประโยชน์ (รายได้-รายจ่าย)

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ
รหัส 24-10-03
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ

เล่มล่ะ 132.00 บาท
เลือก
ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)
รหัส 24-10-04
ป.17 เล็ดเยอร์รายตัวลูกหนี้ (ประเภทใช้มาตรวัดน้ำ)

เล่มล่ะ 395.00 บาท
เลือก
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด
รหัส 24-10-08
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด

เล่มล่ะ 220.00 บาท
เลือก
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด
รหัส 24-10-10
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ
รหัส 24-10-11
ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ
รหัส 24-10-12
ป.25 ทะเบียนผู้เช่ามาตรวัดน้ำ

เล่มล่ะ 72.00 บาท
เลือก
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ
รหัส 24-10-13
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ

เล่มล่ะ 129.00 บาท
เลือก
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ
รหัส 24-10-14
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ

เล่มล่ะ 129.00 บาท
เลือก
ป.29 บัญชีเงินสด
รหัส 24-10-16
ป.29 บัญชีเงินสด

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ
รหัส 24-10-18
ป. 31 สมุดจดเลขอ่านมาตรวัดน้ำ

เล่มล่ะ 72.00 บาท
เลือก
ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน
รหัส 24-10-19
ป. 32 บัญชีประจำตัวของผู้เก็บเงิน

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด
รหัส 24-10-25
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด

เล่มล่ะ 99.00 บาท
เลือก
ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ
รหัส 24-10-30
ป.66 ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำ

เล่มล่ะ 98.00 บาท
เลือก
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ
รหัส 24-20-01
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ

เล่มล่ะ 1.25 บาท
เลือก
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ
รหัส 24-30-14
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ

เล่มล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ
รหัส 24-30-15
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ
รหัส 24-30-16
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ
รหัส 24-30-17
ป.48 ใบรับรองการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ
รหัส 24-30-18
ป. 49 รายงานรับจ่ายมาตรวัดน้ำ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ
รหัส 24-30-30
ป. 67 รายชื่อผู้ค้างชำระค่าน้ำ

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)
รหัส 24-30-31
โนติส (ใบแจ้งให้ไปชำระค่าน้ำ)

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน
รหัส 24-30-32
สถิตการจำหน่ายน้ำประจำเดือน

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า
รหัส 24-30-33
รายงานยอดเงินเก็บได้ ประจำเดือน สีฟ้า

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู
รหัส 24-30-34
รายงานยอดเงินรายได้ ประจำเดือน สีชมพู

แผ่นล่ะ 0.50 บาท
เลือก
ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ
รหัส 24-40-02
ป. 42 สมุดใบเสร็จรับเงินสำหรับลูกหนี้อื่นๆ

แผ่นล่ะ 45.00 บาท
เลือก
ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ
รหัส 24-40-03
ป. 43 สมุดข้อบังคับสำหรับผู้ใช้น้ำ

เล่มล่ะ 18.00 บาท
เลือก
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)
รหัส 24-40-04
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ทั่วไป)

เล่มล่ะ 42.00 บาท
เลือก
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)
รหัส 58-10-14
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำบาดาล (พิมพ์ชื่อ)

เล่มล่ะ 50.00 บาท
เลือก
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)
รหัส 58-10-15
ป. 41 / 1 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (พิมพ์ชื่อ)

เล่มล่ะ 50.00 บาท
เลือก
รหัส 24-10-03
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ

ราคา
เล่มละ 132.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-08
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด

ราคา
เล่มละ 220.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-10
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-11
ป.24 ทะเบียนขายของเงินเชื่อ

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-13
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ

ราคา
เล่มละ 129.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-14
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ

ราคา
เล่มละ 129.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-16
ป.29 บัญชีเงินสด

ราคา
เล่มละ 98.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-10-25
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด

ราคา
เล่มละ 99.00
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-20-01
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ

ราคา
เล่มละ 1.25
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-30-14
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ

ราคา
เล่มละ 0.50
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-30-15
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ

ราคา
แผ่นละ 0.50
บาท

รายละเอียด
รหัส 24-30-16
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ

ราคา
แผ่นละ 0.50
บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-10-03
ป.16 เล็ดเยอร์พัสดุ

ราคา
เล่มละ 132.00 บาท

รายละเอียด


...
รหัส 24-10-08
ป.21 ทะเบียนซื้อของเงินสด

ราคา
เล่มละ 220.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-10-10
ป.23 ทะเบียนขายของเงินสด

ราคา
เล่มละ 98.00 บาท

รายละเอียด...
รหัส 24-10-13
ป.26 ทะเบียนรับพัสดุ

ราคา
เล่มละ 129.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-10-14
ป.27 ทะเบียนจ่ายพัสดุ

ราคา
เล่มละ 129.00 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-10-16
ป.29 บัญชีเงินสด

ราคา
เล่มละ 98.00 บาท

รายละเอียด...
รหัส 24-10-25
ป. 38/1 สมุดขายของเงินสด

ราคา
เล่มละ 99.00 บาท

รายละเอียด


...
รหัส 24-20-01
บัตรอ่านมาตรวัดน้ำ

ราคา
เล่มละ 1.25 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-30-14
ป.45 คำร้องขอให้ต่อท่อ

ราคา
เล่มละ 0.50 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-30-15
ป.46 ใบรับรองการต่อท่อ

ราคา
แผ่นละ 0.50 บาท

รายละเอียด

...
รหัส 24-30-16
ป.47 ใบรับรองการปิดน้ำ

ราคา
แผ่นละ 0.50 บาท

รายละเอียด

หมวด-แบบพิมพ์ทั่วไป
" ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบราชการ "