โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2564

งานกาชาดออนไลน์ 2564 มิติใหม่การเที่ยวผ่านมือถือ

Read More
14 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง แจ้งด่วนที่สุด ทุกจังหวัดให้หน่วยงานในสังกัดเลิกเรียก "สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน" สำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน

Read More
14 ตุลาคม 2564

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ​งานจัดพิมพ์​บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น "อบต."

Read More
11 ตุลาคม 2564

หยุดทำการ 1 วัน ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

Read More
27 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งงดให้บริการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

Read More
20 กันยายน 2564

ประกาศแจ้งปิดทำการ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

Read More
20 กันยายน 2564

ธปท. แนะ อยากจับผิดแบงก์ 1000 ปลอมต้องดูตรงไหน?

Read More
17 กันยายน 2564

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสียงจากการระบาดของโรคโควิด-19

Read More
06 สิงหาคม 2564

ประกาศปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมฯ

Read More