เงือนไข การจัดส่งสินค้าและบริการ

1

ยืนยัน ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว
วิธียืนยันการสั่งซื้อ วิธียืนยันชำระเงิน

  • • เมื่อท่านยืนยันเอกสารและยืนยันการชำระเงินสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว

  • • ทางโรงพิมพ์อาสาฯ จะทำการติดต่อ เพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบและเสนอรายละเอียดการจัดส่ง พร้อมอัตราค่าบริการแก่ลูกค้า เพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป


ค่าบริการ ในการจัดส่งสินค้า
  • เป็นไปตามเงื่อนไข นำหนัก ระยะทาง ที่กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

2

3
เลือกบริการ จัดส่งสินค้าดังนี้
  • 1. ไปรษณีย์ไทย จัดส่งด่วนด้วยระบบ EMS ส่งตรงถึงมือ มั่นใจ ตรวจสอบได้ด้วยบริการ Track & Trace ตลอด 24 ชั่วโมง สินค้าจัดส่งถึงที่ประมาณ 1-3 วันทำการ

  • 2. บริษัทขนส่งเอกชน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบริการและเพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสินค้า บริษัทเลือกใช้บริการจากผู้จัดส่งสินค้าเอกขนที่มีมาตรฐานสากลในการดำเนินการจัดส่งสินค้า โดยจะได้รับสินค้าประมาณ 1-3 วันทำการ ซึ่งสามารถจัดส่งในวันหยุดราชการหรือวันหยุดต่อเนื่องได้อีกด้วย

*หมายเหตุ!

• สำหรับการจัดส่งสินค้าในเขตพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงยาก ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติและมีค่าดำเนินการพิเศษ

• สั่งผ่านระบบออนไลน์ สินค้าแบบพิมพ์จะถูกส่งหลังจากวันที่ท่านยืนยันการสั่งซื้อ " โดยการส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ พร้อมลงลายเซ็นต์ " *หัวหน้าส่วนราชการของท่าน อาทิเช่น นายก อบต. นายก อบจ. หากไม่ลงนามจะไม่อนุญาติให้ทำการจัดหน่ายหรือจัดส่ง ตามระเบียบราชการ

• ข้อมูลเพิ่มเติม ยังไม่ได้รับแบบพิมพ์ แบบพิมพ์ค้างส่ง ทวงถามแบบพิมพ์ ติดต่อ โทร 0-2012-4170 ต่อ งานจำหน่าย