โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ใครๆ ก็พิมพ์กับเราได้ น้อยหรือมาก เรายินดีบริการ

งานด่วน ตามแบบ ตามงบ ถูกต้อง ตรงเวลา

สั่งพิมพ์ตามแบบพิมพ์ ที่คุณต้องการ

ปรึกษางานพิมพ์

ประเมินราคาเบื้องต้น

ในราคาประหยัดยุติธรรม

01

ประเภทหนังสือ

 • หนังสือ
 • แบบเรียน
 • คู่มือ
 • พ็อกเก็ตบุ๊ค
02

สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

 • หนังสือ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
 • วารสาร
 • นิตยสาร
 • จุดหมายข่าว
03

สิ่งพิมพ์โฆษณา

 • โบชัวร์
 • ใบปลิว
 • แผ่นพับ
 • ใบปิด (Poster)
04

สิ่งพิมพ์ราชการ

 • เอกสารทางราชการ
 • แบบฟอร์มสำนักงาน
 • แบบฟอร์ม เทศบาล อปค อบจ อบต
 • ใบเสร็จรับเงินทั่วไป
05

สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ

 • หนังสือเดินทาง
 • โฉนด
 • ใบเสร็จรับเงินปั้มตรา
 • บัตรเลือกตั้ง
06

อื่นๆ

 • การ์ด
 • ซองจดหมาย
 • นามบัตร
 • คูปอง
 • สมุดฉีก