ช่องทางการชำระเงิน

วิธีโอนเงิน

โอนแบบ A

เราขอแนะนำ*
ไม่ต้องส่งหลักฐานโอนเงิน
 

บัญชี :
ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน


ชื่อบัญชี :
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

เลขบัญชี : 7 - 900 - 10000 - 210

ประเภท : Payment

เงื่อนไข : โอนแบบ A *เราขอแนะนำ สะดวก รวดเร็ว
*ไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน

โอนแบบ B

ต้องยืนยันเอกสาร**
ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน
 

บัญชี :
ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน


ชื่อบัญชี :
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

เลขบัญชี : 0 - 010 - 01001 - 286

ประเภท : กระแสรายวัน

เงื่อนไข : โอนแบบ B
**ท่านต้องส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทร 02-1569652 ต่อ งานเร่งรัดหนี้สิน
1. ระบุเลขที่บิลเงินเชื่อ ที่ท่านจ่ายชำระ
2. ชื่อ-ที่อยู่ หน่วยงานของท่าน

วิธีซื้อธนาณัติ

ซื้อธนาณัติในนาม โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ปณ.ลำลูกกา

-----และส่งมาที่ -----

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
55/1 หมูที่ 11 คลอง 9 ถ.ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150


วิธีการส่งธนาณัติเพิ่มเติม โทร 02-1569652

วิธีเขียนเช็คสั่งจ่าย

เช็คสั่งจ่าย

ต้องยืนยันเอกสาร
ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน
 

บัญชี :
ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน


เขียนเช็คสั่งจ่าย
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
*พร้อมทั้ง ขีดฆ่าหรือผู้ถือ ด้วยทุกครั้ง

-----และส่งมาที่ -----

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
55/1 หมูที่ 11 คลอง 9 ถ.ลำลูกกา-ฉะเชิงเทรา
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


02-1569652 086-3253417