Responsive image

วิธีการสั่งซื้อแบบพิมพ์ Online
และการใช้งาน

สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ซื้อกับเราได้ ไม่ต้องเดินทางมา จัดส่งถึงที่

2.
กด เลือกใส่ตะกร้า
ระบบจะทำการจัดเก็บลงตะกร้าสินค้า
3.
เมื่อเลือกครบตามจำนวนที่ท่านต้องการแล้ว กด ตะกร้าสินค้า
4.
ตรวจสอบจำนวนรายการสินค้า ทีท่านเลือก
5.
กรอกข้อมูล *ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์
6.
พิมพ์เอกสาร " *ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์"
7.
หัวหน้าส่วนราชการเซ็นต์อนุมัติ
*ลงนามใบสั่งซื้อแบบพิมพ์
พร้อมส่งใบสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
(*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)
8.
ยืนยันเอกสาร
*ส่งเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ

ยืนยันเอกสาร การสั่งซื้อ คือ
วิธีการส่ง " ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ "

ส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ช่องทางการส่ง "ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์จะสมบูรณ์ *ต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการของท่านเซ็นต์อนุมัติ ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ หากไม่มีลายเซ็นต์จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและจัดส่งแบบพิมพ์

 • 1. โทรสาร (แนะนำ ท่านไม่ต้องเดินทางมา รอรับสินค้าตามที่อยู่ท่าน)
  ส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์พร้อมลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการมาที่
  โทรสาร (Fax) : 02-1569646 ถึง 9
  โทร 02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 ต่อ งานจำหน่าย
  E-mail : printer2900@hotmail.com

 • 2. ยืนด้วยตนเอง
  นำเอกสารมายืนยันด้วยตนเอง โรงพิมพ์ฯ ลำลูกกา คลอง 9
  (*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

 
ดาวน์โหลดคู่มือสั่งซื้อ
ครบทุกเรื่องๆ แบบพิมพ์

ขั้นตอนชำระเงินและจัดส่ง
การโอนเงิน ธนาณัติ เช็ค

 

ขั้นตอน วิธีการชำระเงิน
ขั้นตอน การจัดส่ง


ข้อมูลเพิ่มเติม
02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 งานจำหน่าย
086-3253414
098-6636864