คณะทำงาน กรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. แจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด

13 สิงหาคม 2563

คณะทำงาน กรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. แจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด และข้าวโพด KC จำนวน 1,200 กระป๋อง ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ กทม. 50 เขต “สู้โควิด-19” โดยการสนับสนุนจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จัดคณะทำงาน จำนวน 8 ชุด (ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิก อส.) ในภารกิจแจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด และข้าวโพด KC จำนวน 1,200 กระป๋อง สำหรับแจกจ่ายผู้พิการในพื้นที่ กทม. 50 เขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. โดยการสนับสนุนจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ได้กำหนดห้วงการแจกจ่าย ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563 ตามบัญชีผู้พิการที่ผู้นำชุมชนของแต่ละเขตกำหนด วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ว่าที่ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ได้นำคณะทำงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับ นายหมวดเอก ฝันดี จรรยาธนากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต เขตพญาไท ร่วมแจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 478 ชุด และในเขตพื้นที่พญาไท จำนวน 259 ชุดข่าวที่เกี่ยวข้อง