ผอ.รพ.อส นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ 34

23 ธันวาคม 2563

นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ 34
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.ทวีพูล ริมสาคร ผบ.ศสร./ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ฝึกค่ายธนะรัชต์

                   

ที่มา : โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง