ปิดทำการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันหยุด

04 กรกฎาคม 2565

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ
กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน ได้ที่..
ปฎิทินวันหยุดประจำปี รพ.อส.ข่าวที่เกี่ยวข้อง