แจ้งประกาศปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันหยุดวันเฉลิมฯ และวันแม่แห่งชาติ

08 สิงหาคม 2565

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ
กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน ได้ที่..
ปฎิทินวันหยุดประจำปี รพ.อส.ข่าวที่เกี่ยวข้อง