อธิบดี ปค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

05 ตุลาคม 2565

อธิบดี ปค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เข้ากราบสักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39″ โดยมี รองอธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พนักงาน เจ้าหน้าที่ลูกจ้างกรมการปกครอง และภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีจากนั้น ได้มอบแนวคิดการทำงานเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน : BORA Channelข่าวที่เกี่ยวข้อง