แจ้งประกาศ-ปิดทำการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และวันหยุดพิเศษ

10 ตุลาคม 2565

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ
กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน ได้ที่..
ปฎิทินวันหยุดประจำปี รพ.อส.โรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com