วันที่ 29 ก.ย. 25566 นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ อำลาตำแหน่งเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

02 ตุลาคม 2566

อำลาตำแหน่ง นายกองเอก สันติ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
นายกองเอก นายสันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน / ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน /ผู้อำนวยการโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ ได้อำลาตำแหน่งเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และสมาชิก อส. สังกัด ร้อย.บก.บร.1/ ร้อย.ปพ.1/ ร้อย.ปพ.3 บก.อส. ร่วมมอบของที่ระลึก และร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ที่มา : ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
www.vdch.go.thโรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com