วันที่ 30 ก.ย. 2566 นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อำลาตำแหน่งเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

02 ตุลาคม 2566

อำลาตำแหน่ง นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนฯ
นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง ได้นำดอกไม้และพวงมาลัยกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณ
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นำโดย ว่าที่นายกองโท ธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้ากองปฏิบัติการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการที่ ๑/ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๑/ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ ๓ ได้ตั้งแถวกองอาสารักษาดินแดนเกียรติยศและตั้งขบวนส่งอย่างสมเกียรติ
ที่มา : ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
dopa.go.thโรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com