นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 40 ”

12 ตุลาคม 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง เข้ากราบสักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 40”

โดยมี รองอธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับพร้อมกัน

#อธิบดีกรมการปกครองคนที่40

#สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#กรมการปกครอง

#กระทรวงมหาดไทย

ที่มา : กรมการปกครอง
https://www.dopa.go.th/activity/view1074โรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com