กรมการปกครอง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือด = ให้ชีวิต”

29 มกราคม 2567

“ให้เลือด = ให้ชีวิต”
• กรมการปกครอง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
• ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
• เวลา 09:00 น. - 15:00 น.
• ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยโรงพิมพ์อาสาฯ
www.tdvpprint.com