โรงพิมพ์อาสาฯ

ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

เข้าสู่เว็บ โรงพิมพ์อาสาฯ >