โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ข่าวล่าสุด
จำหน่าย
แบบพิมพ์ทั่วไป
แบบพิมพ์
บริการจ้างพิมพ์ตามแบบ
วิธีการสั่งซื้อแบบพิมพ์
คู่มือสั่งซื้อ
ตะกร้า
สินค้าของท่าน

แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.

เลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

***เงื่อนไขการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์


*ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์จะสมบูรณ์ *ต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการของท่านเซ็นต์อนุมัติใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ หากไม่มีลายเซ็นต์จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและจัดส่งแบบพิมพ์ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์

ช่องทางการส่ง "ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1. โทรสาร (แนะนำ ท่านไม่ต้องเดินทางมา รอรับสินค้าตามที่อยู่ท่าน) ส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์พร้อมลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการมาที่
โทรสาร (Fax) : 02-1569647 - 50
โทร 02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 ต่อ งานจำหน่าย
E-mail : printer2900@hotmail.com

2. ยืนด้วยตนเอง นำเอกสารมายืนยันด้วยตนเอง โรงพิมพ์ฯ ลำลูกกา คลอง 9

(*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)


ติดต่อเจ้าหน้าที่

 • โทร : 02-0124170-80 ต่อ 2202, 2216, 2215, 2210
 • โทร : 098-6636864
 • โทร : 086-3253416
 • โทรสาร : 02-1569647 - 50
 • อีเมล์ : printer2900@hotmail.com
 • แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.

  เลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

  ***เงื่อนไขการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์


  *ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์จะสมบูรณ์ *ต้องมีลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการของท่านเซ็นต์อนุมัติใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ หากไม่มีลายเซ็นต์จะไม่อนุญาตให้จำหน่ายและจัดส่งแบบพิมพ์ ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์

  ช่องทางการส่ง "ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  1. โทรสาร (แนะนำ ท่านไม่ต้องเดินทางมา รอรับสินค้าตามที่อยู่ท่าน) ส่งใบสั่งซื้อแบบพิมพ์พร้อมลายเซ็นต์หัวหน้าส่วนราชการมาที่
  โทรสาร (Fax) : 02-1569647 - 50
  โทร 02-0124170 ถึง 80 ต่อ 2202, 2216, 2214, 2205 ต่อ งานจำหน่าย
  E-mail : printer2900@hotmail.com

  2. ยืนด้วยตนเอง นำเอกสารมายืนยันด้วยตนเอง โรงพิมพ์ฯ ลำลูกกา คลอง 9

  (*เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)


  ติดต่อเจ้าหน้าที่

 • โทร : 02-0124170-80 ต่อ 2202, 2216, 2215, 2210
 • โทร : 098-6636864
 • โทร : 086-3253416
 • โทรสาร : 02-1569647 - 50
 • อีเมล์ : printer2900@hotmail.com

 • รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหา กากบาท x ลงคะแนน
  [ : กกต.ขอบอก ]

  คุณพร้อมหรือยัง? " ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย "

  [ : กกต.เปิดสายด่วน 1444 รู้ก่อนเลือกตั้ง.com ]


  ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

  [ : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ]

  TDVP ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ NewsUpdate  dopa ebook
  covid
  covid
  dopa ebook
  covid
  theone