โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

แบบพิมพ์กลุ่มเลือกตั้ง

กระดาษต่อเนื่อง / บัญชีรายชื่อ บัตรตัวอย่าง / บัตรทาบ / แบบขีดคะแนน

" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "

แบบพิมพ์ กลุ่มเลือกตั้ง

กระดาษต่อเนื่อง / บัญชีรายชื่อ บัตรตัวอย่าง / บัตรทาบ / แบบขีดคะแนน

" เราเชื่อมั่นและสร้างความไว้วางใจในด้านการให้บริการ ด้านงานพิมพ์แบบครบวงจร หนึ่งเดียวในประเทศที่ได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและเอกชน "

TDVP ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ NewsUpdatedopa ebook
covid
covid
dopa ebook
covid
theone