ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง