โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด

บริษัทไปรษณีไทย จำกัด

หมายเหตุ
  • สำหรับการจัดส่งสินค้าในเขตพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงยาก ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติและมีค่าดำเนินการพิเศษ
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการขนส่งให้ท่านทราบ
  • ติดต่อ โทร 0-2012-4170 ต่อ งานจำหน่าย