โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

อธิบดีกรมการปกครอง สวัสดีปีใหม่ 2564

“ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องฝ่ายปกครองทุกท่านและครอบครัวได้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่น รุ่งเรือง ร่ำรวย กันทุกคนและทำความดีเพื่อแผ่นดิน แผ่นดินจะสนองตอบให้ท่าน มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ”
ธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง

TDVP video channel

video
video
video
video
video
video