โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

คณะทำงาน กรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. แจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด

13 สิงหาคม 2563

คณะทำงาน กรมการปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. แจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด และข้าวโพด KC จำนวน 1,200 กระป๋อง ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ กทม. 50 เขต “สู้โควิด-19” โดยการสนับสนุนจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน จัดคณะทำงาน จำนวน 8 ชุด (ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิก อส.) ในภารกิจแจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ จำนวน 30,000 ชุด และข้าวโพด KC จำนวน 1,200 กระป๋อง สำหรับแจกจ่ายผู้พิการในพื้นที่ กทม. 50 เขต ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต กทม. โดยการสนับสนุนจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ได้กำหนดห้วงการแจกจ่าย ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563 ตามบัญชีผู้พิการที่ผู้นำชุมชนของแต่ละเขตกำหนด วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ว่าที่ นายกองเอก สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ได้นำคณะทำงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับ นายหมวดเอก ฝันดี จรรยาธนากร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต เขตพญาไท ร่วมแจกจ่ายชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 478 ชุด และในเขตพื้นที่พญาไท จำนวน 259 ชุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง