โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ผอ.รพ.อส นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ 34

23 ธันวาคม 2563

นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.รุ่นที่ 34
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอกสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.สน.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.ทวีพูล ริมสาคร ผบ.ศสร./ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาของหน่วยร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ฝึกค่ายธนะรัชต์

                   

ที่มา : โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง