โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

อธิบดีกรมการปกครอง เข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด

28 ธันวาคม 2563

อธิบดีกรมการปกครอง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายสมชาย เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน และผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธี ฯ

ที่มา : กรมการปกครอง fanpage


ข่าวที่เกี่ยวข้อง