โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสียงจากการระบาดของโรคโควิด-19

17 กันยายน 2564

9 New Normal ชีวิตวิถีใหม่.

#ไทยคู่ฟ้า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสียงจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น และมีรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่

1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน

2. ล้างมือบ่อย ๆ

3. รักษาระยะห่างทางสังคม

4. ทำงานที่บ้าน

5. สั่งอาหารออนไลน์ และซื้อกลับไปทานที่บ้าน

6. การเรียนการสอนแบบออนไลน์

7. งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง/แออัด

8. ใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด ทำธุรกรรมออนไลน์

9. ดูแลความสะอาดทั้งที่บ้าน - ที่ทำงาน

.

Cr. กระทรวงกลาโหม, #ไทยคู่ฟ้า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง