โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ธปท. แนะ อยากจับผิดแบงก์ 1000 ปลอมต้องดูตรงไหน?

20 กันยายน 2564

ธปท. แนะ อยากจับผิดแบงก์ 1000 ปลอมต้องดูตรงไหน? รู้ไว้ก่อน เพื่อป้องกันภัยจากมิจฉาชีพ

Cr. ธนาคารแห่งประเทศไทย

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19