โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
ยุคใหม่ ทันสมัย ก้าวไกล สู่สากล

หมวดหมู่ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจผู้อำนวยการ
ภาพกิจกรรม
บทความ
แจ้งวันหยุด
ประกาศ/หนังสือเวียน
E-Calendar

ประกาศแจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชินี

30 พฤษภาคม 2565

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการเข้ารับบริการ
กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา
ในการเดินทางเข้ารับบริการของท่าน ได้ที่..
ปฎิทินวันหยุดประจำปี รพ.อส.ข่าวที่เกี่ยวข้อง