โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING

ตะกร้าสินค้า

สินค้า ชื่อสินค้า จำนวน ราคา ราคารวม ลบ
{{ item.options.name }}
{{ item.options.qty }}
{{ item.options.price | currency('', 2) }} ฿ {{ item.options.price * item.options.qty | currency('', 2) }} ฿
ไม่มีรายการสินค้า ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าได้ คลิกที่นี้ เพื่อเลือกสินค้า
*กรุณาตรวจสอบ รายการ จำนวน สินค้าที่ท่านเลือก หากครบถ้วนกดยืนยัน

Product: {{ item.options.name }}

  • ราคา : {{ item.options.price | currency('', 2) }}
  • จำนวน :
    {{ item.options.qty }}
  • ราคารวม :{{ item.options.price * item.options.qty | currency('', 2) }}
*กรุณาตรวจสอบ รายการ จำนวน สินค้าที่ท่านเลือก หากครบถ้วนกดยืนยัน หากไม่มีรายการสินค้า ท่านสามารถเลือกรายการสินค้าได้ คลิกที่นี้ เพื่อเลือกสินค้า