โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
12-20-07
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
12-40-01
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
12-40-02
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
12-40-04
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
12-40-05
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
12-40-07
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
12-40-08
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
12-40-09
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
56-30-01
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
56-30-02
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-03
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
56-30-04
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
56-30-05
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
56-30-06
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
56-30-07
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
56-30-08
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-09
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. 1 สติบัตร
56-30-10
ท.ร. 1 สติบัตร
ท.ร. 4 มรณบัตร
56-30-11
ท.ร. 4 มรณบัตร
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
56-30-12
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
56-30-13
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
56-30-14
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
56-30-15
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
56-30-16
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
56-30-17
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
56-30-18
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
56-30-19
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร
ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร

ท.ร.31 คำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฏร

ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

ท.ร.9 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร
สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร

สมุดเปรียบเทียบความผิดกฎหมายทะเบียนราษฏร

ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด
ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด

ทร 1/1 หนังสือรับรองการเกิด

ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ
ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ

ทร.99/1 รายงานแก้ไข้เพิ่มเติมทะเบียนบ้านแก้ไขจำนวนมากๆ

ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่
ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่

ท.ร.6 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่

ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย
ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

ท.ร. 4/1 หนังสือรับรองการตาย

ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด
ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด

ท.ร.1 ตอนหน้า ใบรับแจ้งการเกิด

ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ
ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ

ท.ร.97 ข. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบุคคลฯ

ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ
ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ

ท.ร.97 ค. แบบคำร้องแก้ไขฯ เกี่ยวกับบ้านฯ

ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร
ท.ร.14/2แบบรับร้อง รายการทะเบียนราษฏร

ท.ร.14/2แบบรับร้องรายการทะเบียนราษฏร

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด

ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย
ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ท.ร.400 ใบรับแจ้งการตาย

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก
ท.ร.600 ใบรับแจ้งการ ย้ายออก

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการย้ายออก

ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน
ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

ท.ร.900 ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน

ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน
ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน

ท.ร.98 แบบการให้เลขประจำตัวประชาชน

ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ท.ร. 980 คำร้องขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ท.ร. 1 สติบัตร
ท.ร. 1 สติบัตร

ท.ร. 1 สติบัตร

ท.ร. 4 มรณบัตร
ท.ร. 4 มรณบัตร

ท.ร. 4 มรณบัตร

ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่
ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่

ท.ร. 6 ใบแจ้ง การย้ายที่อยู่

ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)
ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)

ท.ร. 14 สำเนาทะเบียนบ้าน (ปกน้ำเงิน)

ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )
ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )

ท.ร. 13 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ปกเหลือง บุคคลต่างด้าว )

ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร
ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร

ท.ร. 14/1 แบบรับรอง รายการทะเบียนราษฏร

ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ
ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ

ท.ร. 1/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนเกิดฯ

ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ
ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ

ท.ร. 4/ก แบบรับรอง รายการทะเบียนคนตายฯ

ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ท.ร. 25 แบบการขอมีรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดและการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย
ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย

ท.ร. 15 บันทึกรับแจ้งเอกสารการทะเบียนราษฏรสูญหาย

หมวดหมู่สินค้า