โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
18-40-01
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
18-40-02
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
18-40-03
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
18-40-04
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
18-40-05
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
18-40-06
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
18-40-07
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
18-40-08
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
18-40-09
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป  ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-11
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ  ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
18-40-12
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
18-40-13
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
18-40-14
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
18-40-15
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
37-40-01
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
53-10-16
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
53-10-17
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่แต่งผม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างแต่งผม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งแผงลอย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้เร่ขาย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )
ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )

ใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย ( 1 สำเนาเล่มละ 50 ชุด )

ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)
ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)

ค่าปรับผู้กระทำผิดเทศบัญญัติ ( เทศบาล)

ใบเสร็จรับเงินทั่วไป  ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ใบเสร็จรับเงินทั่วไป ( เทศบาล 2 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ  ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)
ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ใบเสร็จเบ็ดเสร็จ ( 1 สำเนา เล่มละ 200 แผ่น)

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าแท่นตลาดสาธารณะ

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ไม่ระบุราคา )

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )
ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )

ใบเสร็จค่าวางของขายในตลาดหรือสถานที่สาธารณะเฉพาะ ( 2 ตอน ระบุราคา )

ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบจ. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )
อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

อต.16 ใบเสร็จรับเงิน ( ของ อบต. 2 สำเนา เล่มละ 300 แผ่น )

ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมวดหมู่สินค้า