โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
20-40-02
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
20-40-03
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
20-40-06
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
20-40-07
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
51-10-01
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-03
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
51-10-04
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-05
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
51-10-06
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
51-10-07
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
51-10-08
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
51-10-09
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
51-10-10
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม
ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม

ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่รับจ้างแต่งผม

ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม
ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม

ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย
ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

ใบอนุญาตให้ตั้งแผงลอย

ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย
ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย

ใบอนุญาตให้เป็นผู้เร่ขาย

อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อภ.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สณ.2 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สณ.5 ใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

สอ.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7
สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7

สอ.5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร7

สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

สอ.6 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร
สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

สอ. 7 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร

ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

ตล. 3 ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด
ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

ตล. 6 ใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด

หมวดหมู่สินค้า