โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

TERRITORIAL DEFENCE VOLUNTEERS PRINTING
สินค้า/แบบพิมพ์
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น
60-10-04
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น
ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น)  กล่องละ 300 แผ่น
60-10-08
ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น) กล่องละ 300 แผ่น
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
64-10-01
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
64-10-02
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
64-10-03
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
64-10-04
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
64-10-05
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
64-10-06
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)
64-อจ-001
บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)
บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)
64-อจ-002
บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)
64-อจ-101
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)
บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)
64-อจ-102
บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)
64-อจ-103
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
64-อจ-201
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
64-อจ-202
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
แบบขีดคะแนน
สถ-ผถ-64
แบบขีดคะแนน
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น
แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น

แบบรายงานบ้าน-บุคคลซ้ำซ้อน (ไม่มีเส้น 11'x15"=1 ชั้น) กล่องละ 2,000 แผ่น 1 กล่องละ 2,000 แผ่น (ใช้พิมพ์ทะเบียนราษฎร์)

ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น)  กล่องละ 300 แผ่น
ผญ.2 บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น) กล่องละ 300 แผ่น

ผญ.2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน กล่องละ 300 แผ่น (มีเส้น 11”x15”= 3 ชั้น) 1 แผ่นพิมพ์ได้ 22 รายชื่อ กล่องละ 300 แผ่น

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.3/1) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.1/5) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย กล่องละ 300 ชุด

หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น
หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น

หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ถ./ผถ.1/6) กล่องละ 2000 แผ่น

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ส.ถ./ผถ.1/9) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุฯ (ใบแรก-ใบท้าย) กล่องละ 300 ชุด

บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)
บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)

บัตรเลือกตั้ง นายก อบจ. (A5)

บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)
บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)

บัตรเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. (A5)

บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)

บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A5)

บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)
บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)

บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบจ (A5)

บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)
บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)

บัตรตัวอย่าง นายก อบจ (A4)

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A5)

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)
บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)

บัตรทาบผู้พิการทางสายตา (A4)

แบบขีดคะแนน
แบบขีดคะแนน

แบบขีดคะแนน

หมวดหมู่สินค้า